• BARNEGRADERING

    Barnegradering er blir tirsdag 30. oktober til vanlig treningstid.
    Husk å levere graderingskort og betale graderingsavgiften på 
    kr. 50,- før graderingen.

    Lykke til alle sammen!